Οικονομική Επιτροπή: Οι 8 ομόφωνες αποφάσεις της συζήτησης

Οικονομική Επιτροπή: Οι 8 ομόφωνες αποφάσεις της συζήτησης

Την Τρίτη το μεσημέρι συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με τα 8 κάτωθι θέματα της ατζέντας τα οποία έλαβαν όλα ομόφωνες αποφάσεις.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Άρης Καραχάλιος.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 55.916,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2022 - Δ κατανομή.

ΘΕΜΑ 2o: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής επιλογής τραπεζικού ιδρύματος.

ΘΕΜΑ 4o: Επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου επιχορήγησης ΥΠΕΣ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ.33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019).

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση ποσού οφειλής απο αγροτικά μισθώματα.

ΘΕΜΑ 6o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της με αριθμό 42/2022 μελέτης του έργου "Αποχέτευση ομβρίων εργατικών κατοικιών Ι" προϋπολογισμού 46.500,00€ και καθορισμός των όρων διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Πολυδάμαντα στη θέση Βλαχόστρατα του Δήμου Φαρσάλων". xx

Πηγή: Εφημερίδα “Νέα Φάρσαλα”

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ