Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Ομόφωνα ψηφίστηκαν όλα τα παρακάτω θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων την Τρίτη το μεσημέρι.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της αντιπολίτευσης κ. Άρης Καραχάλιος και κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 45.534,60€ για “Κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών λόγω επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους”.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 2.387,41€ για “Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 - 2023”.

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 15.177,20€ για “Καταβολή από ΚΑΠ αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς”.

ΘΕΜΑ 4o: Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το οικον. έτος 2023.

ΘΕΜΑ 5o: Συγκρότηση Επιτροπών α) διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και β) αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βαμβακού - Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 8o: Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 9o: Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φαρσάλων στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικός, του έργου “Αποκαταστάσεις-Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Φαρσάλων (Κοινότητας Αμπελειάς - Πολυδαμείου)”.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικός του έργου “Γενικές επισκευές Σχολείων”.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διευθέτηση ομβρίων στην είσοδο οδού Αθηνάς και στην έξοδο στη συμβολή Νικηταρά και Β.Α. Πολεοδομικής Ενότητας”. xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ