Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφισμα έκφρασης συμπαράστασης στους πληγέντες λαούς της Τουρκίας και Συρίας, από τον σεισμό.

ΘΕΜΑ 2ο: Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Δ.ΥΠ.Α. για την έγκριση θέσεων απασχόλησης μέσω του προγράμματος επιχορήγησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση τις με αριθ. 8413/30.06.2022 σύμβασης για «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικού του Δήμου».

ΘΕΜΑ 6ο: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για «Υποστηρικτική υπηρεσία για την συμπλήρωση της αίτησης προς υποβολή στο Υ.Π.Α.Α.Τ. φακέλου προς έγκριση Εγγυημένου Ιδιότυπου Παραδοσιακού προϊόντος Χαλβάς Φαρσάλων Σαπουνέ».

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός υπόλογου και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού για συγχρηματοδοτούμενα έργα.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της αριθ. 11/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. αποφ. 4/2019 και εκ νέου δημιουργία νέων τμημάτων υποδομής στη Μουσική Σχολή του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.».

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους σε Διοικητικά Συμβούλια και επιτροπές, μετά από την ανεξαρτητοποίηση Δ.Σ.. xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ