Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Την Πέμπτη στις 7:00 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφισμα για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη (Εισηγητής: Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος Φαρσάλων).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών για τις ανάγκες πυρασφάλειας (άρθρο 116 ν.4547/18- ΦΕΚ/102 Α/12-6-18) (Εισηγήτρια: Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου οικον. έτους 2023 (μετά από την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού) (Εισηγήτρια: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 (Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη χρηματικού βοηθήματος σε δημότη κατόπιν αιτήματος του (Εισηγήτρια: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με το “Κληροδότημα Κουκουφλή” (πρακτικό διαχειριστικής επιτροπής) (Εισηγήτρια: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της αριθ. 6/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα : “Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. οικον. έτους 2022” (Εισηγήτρια: Χαμορούσου Ευαγγελία, Πρόεδρος ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.).

ΘΕΜΑ 8ο: Ενημέρωση και συζήτηση για την κατασκευή του δρόμου Φαρσάλων Λάρισας (αίτημα 19 δημοτικών συμβούλων). xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ