Ανακοίνωση για τη ρύθμιση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Φαρσάλων

Ανακοίνωση για τη ρύθμιση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Φαρσάλων

Προς: α) Πωλητές Λαϊκής Αγοράς του Δήμου β) Kαταναλωτικό κοινό.

Θέμα: Ανακοίνωση για τη ρύθμιση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Φαρσάλων
Ο Δήμος Φαρσάλων ανακοινώνει ότι σε συνέχεια των πρόσφατων περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν από την Πολιτεία στο πλαίσιο ελέγχου και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 - για το διάστημα από 7/11/2020 έως 30/11/2020- η λαϊκή αγορά των Φαρσάλων που πραγματοποιείτε κάθε Τρίτη, θα λειτουργεί ως ακολούθως :

α) Στη λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, θα συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες) και με αναστολή της δραστηριότητας των ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ένδυση, υπόδηση, λευκά είδη, φο μπιζού, υαλικά, πλαστικά είδη κ.α.)

β) Με ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών τα πέντε (5) μέτρα.

γ) Οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στη λαϊκή αγορά του Δήμου Φαρσάλων θα προσέρχονται σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και στο εξής.

δ) Υποχρεωτική η χρήση μάσκας για όλους (πωλητές/καταναλωτές/ κοινό), καθώς και η τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων όπως και η διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.

Συστήνεται στους πωλητές να τηρούν τους κανόνες υγιεινής, τα μέτρα ατομικής προστασίας και να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό. Επίσης, να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και ιδιαίτερα με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά.

Στο χώρο της λαϊκής αγοράς, από νωρίς το πρωί, θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας το οποίο θα τοποθετεί τους εκθέτες και θα μεριμνά για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Παρασκευή Μπαλαμπάνη
ΠΕ 1 Διοικητικού – Οικονομικού


XX
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ