Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής αύριο Τρίτη -Όλα τα θέματα

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής αύριο Τρίτη -Όλα τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αύριο με 19 θέματα προς σηζήτηση και λύψη αποφάσεων.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021
Εισηγητής: Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 2o: Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
Εισηγητής: Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση σύναψης τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Φαρσάλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/Α/12.10.2020)
Εισηγητής: Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 4o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση περιπτέρου στην πλατεία Λαού (οδός 28ης Οκτωβρίου & Λαμίας) στη Κοινότητα Φαρσάλων
Εισηγητής: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης επετείου του Πολυτεχνείου, στην πόλη των Φαρσάλων
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση η μη 1ου πρακτικού (δικαιολογητικών - Τεχνικών προσφορών) και 2ου πρακτικού (αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) και λιπαντικών του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.) έτους 2021»
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 7o: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με διαδικασία διαπραγμάτευσης
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 8o: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» με διαδικασία διαπραγμάτευσης
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός υπόλογού για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για έργα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 10o: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, μετά απο εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Φαρσάλων (αιτήματα Μπαϊράμογλου Βικτωρία για οφειλόμενο ποσό)
Εισηγητής: Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

ΘΕΜΑ 11o: Μείωση μισθωμάτων 40% με ανάλογη μείωση προσαυξήσεων, λόγω πανδημίας ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ COVID-19
Εισηγητής: Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

ΘΕΜΑ 12o: Έλεγχος υλοποίησης του πρ/γισμού και υποβολή έκθεσης Γ' τριμήνου έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο
Εισηγητής: Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (Ο.Τ. Γ 305Ε & Γ 305 Ζ)»
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΥ»
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ «
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ»
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση υποδομών στις Κοινότητες Μ. Ευϋδρίου - Βασιλί - Κρήνη - Υπέρεια - Ερέτρεια - Ναρθάκιο»
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων στις εργατικές κατοικίες Φαρσάλων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ»
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 19o: Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση σε Πρότυπο Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας στην Κεντρική Ελλάδα», με συνολικό προϋπολογισμό 708.908,00€
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος. ΧΧ

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ