Αυτοπρόσωπη παρουσία όλων στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Αυτοπρόσωπη παρουσία όλων στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Την Τρίτη συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων παρουσία όλων των μελών της, με αυτοπρόσωπη συνεδρίαση που πραγματοποιείται για τελευταία φορά, καθώς οι επόμενες συνεδριάσεις θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη όπως αποφασίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής ψηφίστηκαν ομόφωνα πλην του 10ου θέματος που πήρε αναβολή, εφόσον ο εισηγητής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Γιώργος Παπαδήμας παρέλειψε να διαβάσει σχετική γνωμάτευση του θέματος.

Ως προς το θέμα της ασφαλτόστρωσης του Κοιμητηρίου των Φαρσάλων (θέμα 15ο), οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, καθώς ήδη έχει πληρωθεί ένταλμα σε εργολάβο!

Με λίγα λόγια, αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν να πληρώνεται ένα έργο που δεν έχει καν ξεκινήσει...

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 202.
ΘΕΜΑ 2o: Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση σύναψης τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Φαρσάλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/Α/12.10.2020).
ΘΕΜΑ 4o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση περιπτέρου στην πλατεία Λαού (οδός 28ης Οκτωβρίου και Λαμίας) στη Κοινότητα Φαρσάλων.
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης επετείου του Πολυτεχνείου, στην πόλη των Φαρσάλων.
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση η μη 1ου πρακτικού (δικαιολογητικών - Τεχνικών προσφορών) και 2ου πρακτικού (αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) και λιπαντικών του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) έτους 2021”.
ΘΕΜΑ 7o: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού” με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
ΘΕΜΑ 8o: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός υπολογού για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για έργα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
ΘΕΜΑ 10o: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, μετά απο εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Φαρσάλων (αιτήματα Μπαϊράμογλου Βικτωρία για οφειλόμενο ποσό).
Το θέμα αναβλήθηκε.
ΘΕΜΑ 11o: Μείωση μισθωμάτων 40% με ανάλογη μείωση προσαυξήσεων, λόγω πανδημίας ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ COVID-19.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
ΘΕΜΑ 12o: Έλεγχος υλοποίησης του πρ/γισμού και υποβολή έκθεσης Γ' τριμήνου έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα (παρών ο κ. Άρης Καραχάλιος).
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (Ο.Τ. Γ 305Ε και Γ 305 Ζ)”.
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΥ”.
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ”.
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ”.
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συντήρηση υποδομών στις Κοινότητες Μ. Ευϋδρίου - Βασιλί - Κρήνη - Υπέρεια - Ερέτρεια - Ναρθάκιο”.
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων στις εργατικές κατοικίες Φαρσάλων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ”.
ΘΕΜΑ 19o: Υποβολή πρότασης με τίτλο: “Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση σε Πρότυπο Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας στην Κεντρική Ελλάδα”, με συνολικό προϋπολογισμό 708.908,00€.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.xx

 

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ