Ομόφωνες όλες οι αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Ομόφωνες όλες οι αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Ομόφωνα ψηφίστηκαν όλες οι κάτωθι αποφάσεις στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου. Πρόκειται για:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 11.438,75€ επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου “Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (ΟΤ Γ 305Ε και ΟΤ Γ305Ζ).

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή δωρεάς ποσού 1.500,00€ απο τον Δήμο Λιβαδίων Κύπρου, για στήριξη των πληγέντων του Δήμου απο τον κυκλώνα “Ιανό”.

ΘΕΜΑ 3o: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση (10η) πρ/γισμου οικον. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση πρακτικού επιτροπής με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρακτικού επιτροπής με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού”.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη νέας σύμβασης με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για το χρονικό διάστημα απο 01.01.2021 έως και 31.12.2021.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση της αριθ. 23/2020 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση περίφραξης και περιβάλλων χώρου του ΚΔΑΠ Βασιλί που επλήγη από τη φυσική καταστροφή ΙΑΝΟΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 39.531,40€, καθώς και έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β΄ του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της αριθ. 24/2020 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση της αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Άγιος Αντώνιος μετά τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ που επλήγη την 18η και 19η Σεπτεμβρίου”, προϋπολογισμού δαπάνης 41.779,72 €, καθώς και έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β΄ του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της αριθ. 25/2020 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση τοιχείων στην οδού Βόλου από τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 15.136,77€, καθώς και έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β΄ του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της αριθ. 26/2020 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση τεχνικών έργων στην ανατολική πλευρά της πόλης των Φαρσάλων (περιοχή Φασούλα) που επλήγη από τον ΙΑΝΟ”, προϋπολογισμού δαπάνης 79.560,66€, καθώς και έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β΄ του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της αριθ. 27/2020 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Τ.Κ. Νεράιδας Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον ΙΑΝΟ”, προϋπολογισμού δαπάνης 180.610,00€, καθώς και έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β΄ του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της αριθ. 28/2020 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων στο δρόμο από Δένδρα προς Καστράκι του Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον ΙΑΝΟ”, προϋπολογισμού δαπάνης 347.660,00€, καθώς και έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β΄ του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της αριθ. 29/2020 μελέτης του έργου με τίτλο”Αποκατάσταση τεχνικών έργων Ριζίου - Αχιλλείου - Διλόφου - Ναρθακίου - Σκοπιάς που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ”, προϋπολογισμού δαπάνης 206.607,53€, καθώς και έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β΄ του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας. xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ