Έντονες αντιδράσεις στην Οικονομική Επιτροπή: 500.000€ για εργασίες καθαρισμού Κοινοτήτων από τον "Ιανό"

Έντονες αντιδράσεις στην Οικονομική Επιτροπή: 500.000€ για εργασίες καθαρισμού Κοινοτήτων από τον "Ιανό"

Για δεύτερη συνεχή εβδομάδα συνεδρίασε την προηγούμενη Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με μία σειρά από ουσιαστικά θέματα.

Στην συνεδρίαση παρόντες από την παράταξη του Δημάρχου κ. Ιορδάνη Εσκίογλου ήταν οι κ.κ. Χατζηπλή Σοφία, Γούσιας Δημήτριος, Αρσενοπούλου Βάια, Χαμορούσου Ευαγγελία καθώς και ο ίδιος ο Δήμαρχος που εκτελεί χρέη Προέδρου. Από την παράταξη του κ. Άρη Καραχάλιου παρίστατε ο ίδιος, ενώ από την παράταξη της κ. Μαρίας Ίφου απουσίαζε ο κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης, εάν και προσπάθησε η κ. Ίφου να τον αντικαταστήσει δεν τα κατάφερε λόγω κακής σύνδεσης του ίντερνετ.

Η συνεδρίαση συμπεριλάμβανε 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης που είδαν όλα ομόφωνες αποφάσεις πλην δύο, το 4ο και το 16ο, που καταψηφίστηκαν από τον κ. Καραχάλιο.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση η μη 1ου πρακτικού (δικαιολογητικών - Τεχνικών προσφορών) και 2ου πρακτικού (αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια μηχανήματος του Δήμου Φαρσάλων για την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών”.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) έτους 2021”.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση αριθ. 11 & 12/2020 αποφάσεων Σχολικών Επιτροπών για αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid-19 και ανάθεση προμήθειας και εργασίας.

Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 στον Δήμο Φαρσάλων.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (κ. Άρης Καραχάλιος).

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Επέκταση κοιμητηρίου Σταυρού”.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Τεχνικά έργα στην Κοινότητα του Δασολόφου”.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης “Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολικά κτίρια) του Δήμου Φαρσαλων, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).” στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ11 “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)” και στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών”.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ)” ποσού 600.000,00€.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φαρσάλων”, συνολικού προϋπολογισμού 410.000€.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 175.000,00€.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της αριθ. 20/2020 μελέτης με τίτλο: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ” προυπολογισμού 74.340,54€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της αριθ. 18/2020 μελέτης με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΝΕΡΑΪΔΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ - ΠΟΛΥΝΕΡΙ - ΣΙΤΟΧΩΡΟΥ)” προϋπολογισμού 70.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της αριθ. 30/2020 μελέτης με τίτλο “Δημιουργία νέου κοιμητηρίου στην Κοινότητα Ζ. Πηγής” προϋπολογισμού 30.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED”.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (κ. Άρης Καραχάλιος).


 

ΘΕΜΑ 4o:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 στον Δήμο Φαρσάλων.

Για το συγκεκριμένο θέμα εάν και ο τίτλος κάνει λόγο για εργασία και προμήθεια, πρόκειται όμως για εργασίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις που προβήκαν σε καθαρισμό των Κοινοτήτων που επλήγησαν από τον "Ιανό".

Πρόκειται για ένα αστρονομικό ποσό των 500.000 ευρώ για τις εργασίες των ιδιωτικών χωματουργικών επιχειρήσεων.

Ως γνωστόν, ο Δήμος εκμισθώνει την παροχή υπηρεσιών από αυτές τις εταιρείες, με κοστολόγηση ανά ώρα. Δηλαδή, εκμισθώνει με περίπου 45 ευρώ την ώρα το φορτηγό, 65 ευρώ την ώρα το σκαπτικό κ.α.

Σε προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που ήδη είχε τεθεί το θέμα αυτό, το συνολικό κονδύλι που συζητήθηκε ήταν οι 200.000 ευρώ, όπου θα γινόταν απευθείας αναθέσεις από τον Δήμαρχο σε ιδιώτες της περιοχής.

Επομένως η καταψήφιση του κ. Καραχάλιου είχε να κάνει με την ένσταση του αστρονομικού ποσού των 500.000 ευρώ, αντί αυτού που είχε συζητηθεί.

Παράλληλα, βλέπουμε ότι για ακόμη μία φορά η έλλειψη συνολικής ενημέρωσης για τις ζημιές που προέκυψαν από τον "Ιανό", αφήνει μεγάλες αιχμές για το πως "κινείται" ο Δήμος και πως αποφασίστηκαν κάποια θέματα εν αγνοία όλων των υπολοίπων παρατάξεων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η έγκριση των 500.000 ευρώ δεν αφορά προμήθεια υλικού, παρά μόνο εργασίες αποκατάστασης στις πληγείσες Κοινότητες.


ΘΕΜΑ 16o:
Έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED”.

Πρόκειται για το έργο της εγκατάστασης νέων φωτιστικών LED που κατ' επανάληψη έχουμε δημοσιεύσει σε προηγούμενες εκδόσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι το έργο προκηρύχθηκε από την πρώην Δημοτική Αρχή με προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ περίπου και συμπεριλαμβάνει οδοφωτισμό LED σε όλη την πόλη των Φαρσάλων και σε κάποια κοντινά χωριά.

Μάλιστα το έργο εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" και δυστυχώς ο πρώτος διαγωνισμός έδειξε να είναι άγονος. Η αιτία πιθανολογείται ότι είχε μεγάλο ποσοστό εγγύησης από την ανάδοχο εταιρεία.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η Δημοτική Αρχή έχει την δυνατότητα της επαναπροκήρυξης του έργου, κάτι που συνηθίζεται και δυστυχώς κάτι που δεν έγινε από τη νέα Δημοτική Αρχή που μπορούσε να το πράξει από πέρυσι τον Οκτώβριο.

Σήμερα το έργο βρίσκεται στον "αέρα", καθώς η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί εδώ και 15 μήνες και η απραξία του ενδεχομένως να αποτελέσει στην απώλεια της χρηματοδότησης.

Η έγκριση της Τρίτης λοιπόν, είχε να κάνει με νέα μελέτη που πλήρωσε πρόσφατα ο Δήμος, τροποποιώντας την παλιότερη, χωρίς ωστόσο να έχει εγκριθεί!

Για τους λόγους αυτούς καταψηφίστηκε από τον κ. Άρη Καραχάλιο.

Δεν γνωρίζουμε ωστόσο εάν η νέα μελέτη που συντάχθηκε και πληρώθηκε από χρήματα του Δήμου μπορεί να εγκριθεί και πολύ περισσότερο, εάν η ισχύ της χρηματοδότησης θα παραμείνει όπως έχει ή θα απορριφθεί... XX
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ