Άρης Καραχάλιος στην Οικονομική Επιτροπή: “Όχι στη μεθόδευση και διαδικασία των απευθείας αναθέσεων”

Άρης Καραχάλιος στην Οικονομική Επιτροπή: “Όχι στη μεθόδευση και διαδικασία των απευθείας αναθέσεων”

Την Τρίτη το μεσημέρι συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τη μορφή της τηλεδιάσκεψης.

Υπενθυμίζουμε για άλλη μία φορά ότι με την τροποποίηση και τις αλλαγές σε διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, πολλά θέματα ψηφίζονται από την εν λόγω επιτροπή χωρίς να συζητηθούν και να αποφασιστούν από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επομένως ευνοϊκή φαίνεται να είναι η αλλαγή των διατάξεων για τη συμπολίτευση εφόσον υπερτερεί σε ψήφους.

Συγκεκριμένα, η παράταξη του κ. Εσκίογλου διαθέτει 5 μέλη έναντι 2 μέλη που βρίσκονται στις αντιπολιτευτικές παρατάξεις του κ. Άρη Καραχάλιου και της κ. Μαρίας Ίφου έκαστος.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ψηφίστηκαν ομόφωνα εκτός από τα 2 τελευταία που καταψηφίστηκαν από τον κ. Άρη Καραχάλιο.

Ο κ. Καραχάλιος δήλωσε ότι συμφωνεί στην εκτέλεση των έργων αλλά διαφωνεί, για άλλη μία φορά, στην μεθόδευση και διαδικασία των απευθείας αναθέσεων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο μεγάλα έργα με προϋπολογισμό 250.639,69 ευρώ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και 280.000,00 ευρώ για το αποχετευτικό του Βασιλί, που “δίνονται” με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο κ. Ιορδάνη Εσκίογλου.

Ο κ. Καραχάλιος εξηγεί ότι θα μπορούσε να γίνει δημοπράτηση των έργων όπου από τις εκπτώσεις των εργολάβων ο Δήμος θα μπορούσε να εξοικονομήσει μεγάλα οικονομικά οφέλη, και σαφώς με τα οφέλη αυτά θα δίνονταν η δυνατότητα να προβεί ο Δήμος σε άλλα έργα.

Υπενθυμίζετε ότι όλα τα έργα για την αποκατάσταση των ζημιών του "Ιανού" έχουν γίνει με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο, όπου "μοιράστηκαν" εκατομμύρια ευρώ.

Απών από την συνεδρίαση ήταν ο κ. Κατσιαούνης Ευάγγελος.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης για υπηρεσίες και προμήθεια υλικών, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια μηχανήματος του Δήμου Φαρσάλων για την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών”.
ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή ποσού 28.760,00€ του Υπ. Εσ. για “Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε σχολικές μονάδες της χώρας κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020”.
ΘΕΜΑ 4o: Αποδοχή δωρεάς της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προς τις Κοινωνικές Δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΘΕΜΑ 5o: Μείωση μισθωμάτων 40% μηνός Νοεμβρίου 2020 με ανάλογη μείωση προσαυξήσεων, λόγω πανδημίας ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ COVID-19.
ΘΕΜΑ 6o: Απόδοση ποσού 3.440,25€ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας του 25% των εσόδων της λαϊκής αγοράς, χρονικού διαστήματος 01.01.2020 μέχρι 30.06.2020.
ΘΕΜΑ 7o: Ενημέρωση και λήψη απόφασης (καταλογισμού ή μη) για τη μη επιστροφή της πάγιας προκαταβολής αιρετών υπολόγων.
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πρακτικού απόσυρσης - ανακύκλωσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού από το κτίριο του ΚΕΠ, στην εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε..
ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (Οριακή Προθεσμία) του έργου “Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ 118 Β”.
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου “Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων”, με κωδικό ΟΠΣ 5051049 προϋπολογισμού 3.400.000,00€ και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της αριθ. 32/2020 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων πόλεως Φάρσαλων και Κοινότητας Υπέρειας, που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ”, προϋπολογισμού δαπάνης 250.639,69€ καθώς και έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β΄ του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας.
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της αριθ. 33/2020 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση - Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων λόγω θεομηνίας, στην Κοινότητα Βασιλί - Δήμου Φαρσάλων”, προϋπολογισμού δαπάνης 280.000,00€, καθώς και έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β΄ του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας.
Τα θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία.xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"

 

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ