Δημιουργία νέου Κοιμητηρίου στην Κοινότητα Ζ. Πηγής

Δημιουργία νέου Κοιμητηρίου στην Κοινότητα Ζ. Πηγής

Επιτέλους δημοπρατείτε το νέο κοιμητήριο στην Κοινότητα της Ζωοδόχου Πηγής με προϋπολογισμό 30.000 ευρώ όπου θα απελευθερώσει το μεγάλο έργο για την ανάδειξη της Βυζαντινής εκκλησίας του χωριού.

Πρόκειται για ένα έργο που εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου το 2019 με σκοπό να απομακρυνθεί το Κοιμητήριο από το χώρο της Βυζαντινής εκκλησίας, έτσι ώστε να προχωρήσει η συντήρηση και ανάδειξή της.

Υπενθυμίζουμε ότι είχε γίνει μεγάλη προεργασία για την ανάδειξη του συγκεκριμένου Ναού από την πρώην Δημοτική Αρχή και το πλούσιο υλικό που σύνεταξε η τότε συνεργάτιδα του Δημάρχου κ. Βάσω Νούλα, χρησιμοποιήθηκε από τον νυν Δήμαρχο κ. Ιορδάνη Εσκίογλου στην επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού κ. Λίνας Μενδώνη για άμεση χρηματοδότηση.

Η κ. Μενδώνη έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάδειξη της Βυζαντινής αυτής εκκλησίας και δεσμεύτηκε για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020 και αφορά την κατασκευή νέου κοιμητηρίου στην Τοπική Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής, εμβαδού 900,00 m2.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το μέρος αυτό της Τεχνικής περιγραφής καθορίζει τις απαιτούμενες από τη μελέτη εργασίες στις οποίες περιλαμβάνονται χωματουργικές εργασίες, οπλισμένα σκυροδέματα, ξυλότυποι, μεταλλουργικές και λοιπές εργασίες.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, περιγράφονται παρακάτω:
-Πριν την οριοθέτηση των νέων τάφων με την κατασκευή διαδρόμων σκυροδέματος, θα εκτελεστούν εργασίες μόρφωσης του εδάφους της περιοχής επέμβασης, δηλαδή αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ.), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους.

-Γενικές εκσκαφές για τη θεμελίωση της νέας περίφραξης.

-Γενικές εκσκαφές για τη δημιουργία εξυγιαντικής στρώσης στην περιοχή τσιμεντόστρωσης, εντός του χώρου του κοιμητηρίου.

-Εξυγιαντική στρώση πάχους περίπου 8 cm ως προεργασία για τσιμεντόστρωση του χώρου του κοιμητηρίου, καθ’ υπόδειξη από την Τεχνική Υπηρεσία.

-Κατασκευή τσιμεντόστρωσης με χρήση δομικού πλέγματος, εντός του χώρου του νεκροταφείου, με επιμέρους διαμορφώσεις (διάδρομοι) για τη διέλευση ατόμων.

-Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου περίφραξης, με χρήση ξυλότυπου, διαστάσεων Υ1,10m Χ Π0,20m και μήκους 112,4 m από τσιμεντοπλίνθους. Η θεμελίωση θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε βάθος 0,40 m.

-Κατασκευή πέντε στήλων από οπλισμένο σκυρόδεμα στις εισόδους του νεκροταφείου, με χρήση ξυλότυπου, διαστάσεων Υ1,80 Χ Μ0,40 Χ Π0,40 για τη στερέωση τριών μεταλλικών θυρών. Το βάθος θεμελίωσης ορίζεται σε 1,00m. Τα υποστυλώματα εδράζονται σε πέδιλα οπλισμένου σκυροδέματος σχήματος κώνου τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συνδετήριους δοκούς.

-Τοποθέτηση συρματοπλέγματος με ραβδοειδή οπή με μεταλλικούς πασσάλους σε ύψος περίπου 0,70 m για την ολοκλήρωση της νέας περίφραξης.

-Τοποθέτηση μίας μεταλλικής μονόφυλλης θύρας εισόδου πλάτους 1.20 m και δύο μεταλλικών δίφυλλων θυρών, πλάτους 2.00 m και 2.40 m.

-Θα κατασκευαστεί μεταλλικό κιόσκι από κοιλοδοκούς, επιφάνειας 18,00 m2, με στέγη από κεραμίδια, τετράριχτη και σε ύψος 3,00 m από το έδαφος.

-Τοποθέτηση πίλλαρ οδοφωτισμού.

-Μέσα από την περίφραξη θα υπάρχει πράσινη ζώνη πλάτους 2,00 m για τη φύτευση δέντρων. xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ