Τα 13 θέματα που ψηφίστηκαν ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή

Τα 13 θέματα που ψηφίστηκαν ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή

Το μεσημέρι της Δευτέρας συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με τα κάτωθι 13 θέματα, τα οποία και ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Από πλευράς αντιπολίτευσης που συμπεριλαμβάνει δύο μέλη απουσίαζε ο κ. Άρης Καραχάλιος, ενώ στη συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης.

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 195.605,32€ από το Υπουργείο Εσωτερικών (573η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055) για "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού της χώρας" και ορισμός υπολόγου.

ΘΕΜΑ 2o: Μεταφορά πιστώσεων από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για αντιμετώπιση κορονοϊου covid-19 σε κωδικούς αριθμούς μισθοδοσίας.

ΘΕΜΑ 3o: Συγκρότηση Επιτροπών α) διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και β) αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση αριθ. 67/2020 απόφαση ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ για διαδικασία διαπραγμάτευσης προμήθειας ειδών οπωροπωλείου.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών πυροπροστασίας των Σχολείων του Δήμου Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ".

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ".

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΥ".

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ".

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της με αριθμ. 1/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: "Κατάρτιση και ψήφιση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ), οικ. έτους 2021".

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της με αριθμ. 2/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: "Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ), οικ. έτους 2021".

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της με αριθμ. 3/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: "Υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης προς το Δήμο Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της με αριθμ. 4/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: "Ψήφιση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ οικ. έτους 2021". xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ