Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Την Πέμπτη στις 13:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση υποχρεωτικής (1ης) αναμόρφωσης πρ/γισμου οικον. έτους 2021 (Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής: Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση καθορισμού καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου - Αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: "Οργανισμός Πολιτισμού -Αθλητισμού - Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.)" έτους 2021 (Εισηγητής: Ζάμπαλου Ευαγγελία, Προϊσταμένη Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.).

ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης για οφειλές και μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης έγκρισης της αριθ. 1/2021 απόφασης της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. για "Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου" (Εισηγητής: Γούσιας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων).

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση Εξόδων κηδείας άπορου Δημότη και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη σχετικής δαπάνης (Εισηγητής: Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 7o: Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δένδρων, λόγω επικινδυνότητας (Εισηγητής: Καλφούντζου Παρασκευή, Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης).

ΘΕΜΑ 8o: Λήψη ή μη απόφασης του Δ.Σ. Φαρσάλων για την μη αλλαγή χρήσης λειτουργίας του κτιρίου που στεγάζεται το 4ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων (Εισηγητής: Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 9o: Λήψη ή μη απόφασης του Δ.Σ. Φαρσάλων για την μη αλλαγή χρήσης λειτουργίας του κτιρίου που στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Βαμβακούς Φαρσάλων (Εισηγητής: Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 10o: Λήψη απόφαση ονοματοδοσίας οδών και πλατειών στην Κοινότητα Φαρσάλων (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 11o: Ψήφισμα συμπαράστασης στους πρώην εργαζομένους Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Φαρσάλων (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 12o: Ψήφισμα είκοσι επτά (27) Κοινοτήτων σχετικά με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την τοπική Αυτοδιοίκηση, την ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε αυτήν και τον ρόλο των Κοινοτήτων (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 13o: Αίτημα του Δ.Σ. της Λαϊκής Συσπείρωσης, την τοποθέτηση του επι του Ν/Σ για το εκλογικό σύστημα στις περιφέρειες και δήμου. (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ.). xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ