Ψάχνει ανάδοχο το μεγάλο έργο με φωτισμό LED

Ψάχνει ανάδοχο το μεγάλο έργο με φωτισμό LED

Σε νέα παράταση της δημοπρασίας προβαίνει ο Δήμος Φαρσάλων για τα φωτιστικά LED που θα καλύψουν όλη τη πόλη και κάποιες Κοινότητες γύρω από τα Φάρσαλα.

Ενδεχομένως με τους άγονους διαγωνισμούς του παρελθόντος και με την έγκριση χρηματοδότησης από πρόγραμμα, ο Δήμος ανακοινώνει και πάλι νέα προθεσμία προτάσεων.

Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την παράταση διαγωνισμού “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED με α/α ΕΣΗΔΗΣ 104001”

Κατόπιν της με αριθμό 451/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφορών, με την οποία απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή για τον διαγωνισμό “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED” με α/α ΕΣΗΔΗΣ 104001, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τις 19/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. XX
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ