Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής: Ενστάσεις για τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής: Ενστάσεις για τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας

Τις ενστάσεις τους εξέφρασαν τα δύο μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Άρης Καραχάλιος και κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης, για την φιλοξενία μελετητών που αφορά τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας, στην Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, το 5ο θέμα το οποίο βρήκε "κόλλημα", αφορούσε την διαμονή και διατροφή μελετητών με ένα κόστος περί των 1000 ευρώ για να μελετήσουν την διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη ψήφιση του θέματος ο κ. Άρης Καραχάλιος ψήφισε παρών, δηλώνοντας ότι "δεν χρειάζεται να ήμαστε τόσο φιλόξενοι" και φυσικά εννοώντας ότι από τη μελέτη προκύπτει ήδη η αμοιβή που θα λάβουν οι ανάδοχοι.

Όσο για τον κ. Ευάγγελο Κατσιαούνη, τήρησε την απόφαση της παράταξής του, όπου για το συγκεκριμένο θέμα σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο καταψηφίστηκε, καθώς δήλωσαν ότι η κεντρική πλατεία μπορεί να δεχθεί ήπιες παρεμβάσεις.

Για τους λόγους αυτούς ο κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης καταψήφισε το συγκεκριμένο θέμα.

Υπενθυμίζουμε ότι, η συγκεκριμένη μελέτη έχει δημοπρατηθεί με συγκεκριμένο κόστος και ότι δεν αφορά την κατασκευή της αλλά μόνο το σχεδιάγραμμα των τεχνικών εργασιών για την διαμόρφωση του χώρου.

Για πρώτη φορά στα χρονικά παρατηρούμε την έγκριση κονδυλίου για διαμονή και διατροφή σε ανάδοχη εταιρεία.

Παράλληλα, είναι ορθό να υπενθυμίσουμε, όπως έχουμε ξαναδημοσιεύσει, ότι ήδη υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη στα συρτάρια του Δήμου και που ήδη έχει εγκριθεί από αρμόδιες υπηρεσίες μετά από έναν διετή αγώνα, ενώ παραμένει άγνωστο για ποιούς λόγους δεν την χρησιμοποιεί η νυν Δημοτική Αρχή έτσι ώστε να προχωρήσει στην έγκριση δημοπράτησης του έργου για κατασκευή.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων 2022 - 2025 Δήμου Φαρσάλων.
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2021".
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για "Προμήθεια τροφίμων" για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων έτους 2021.
ΘΕΜΑ 4o: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση (3η) πρ/γισμου οικον. έτους 2021.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
ΘΕΜΑ 5o: Έξοδα διαμονής - φιλοξενίας των μελών της κριτικής επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με ανοικτή διαδικασία για την "Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων".
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (παρών κ. Άρης Καραχάλιος, κατά κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης).
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο "Αποψίλωση χόρτων σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, άλση και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των Δημοτικών Ενοτήτων Ενιπέα, Πολυδάμαντα και Ναρθακίου Δήμου Φαρσάλων και της πόλεως Φαρσάλων".
ΘΕΜΑ 7o: Έγκρισης του πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν. 4412/2016 ως ισχύει και ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Αποκαταστάσεις υδραυλικών υποδομών Δημοτικού Σταδίου, οδών Απόλλωνος και Μεσοχώρας και Εργατικών Ι και ΙΙΙ".
ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης" στον Άξονα προτεραιότητας "Περιβάλλον" για την Δράση "Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου Φαρσάλων".
ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο "Πύργος Καραμίχου Δήμου Φαρσάλων" στην Πρόσκληση ΑΤ14, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός" στο Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης", με τίτλο "Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021".
ΘΕΜΑ 10o: Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης" στον Άξονα προτεραιότητας "Ψηφιακή Σύγκλιση", με τίτλο: "Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19" του Δήμου Φαρσάλων.
ΘΕΜΑ 11o: Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πρόσκλησης ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης" στον Άξονα προτεραιότητας "Περιβάλλον", με τίτλο: "Δράσεις ηλεκτροκίνησης".
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της αριθ. 15/2021 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: "Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φαρσάλων".
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 16/2021 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: "Αναβάθμιση σχολικών υποδομών Δήμου Φαρσάλων".
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της αριθ. 17/2021 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ναρθακίου Δήμου Φαρσάλων".
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της αριθ. 18/2021 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: "Ανακατασκευή αγροτικών οδών και τεχνικών υποδομών Δ.Ε. Ενιπέα Δήμου Φαρσάλων".
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση στην πρόσκληση ΑΤ10 "Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ" για την υλοποίηση της πράξης "Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολικών υποδομών Δήμου Φαρσάλων".
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση υποβολής πρότασης της Πράξης "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Φαρσάλων (Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ναρθακίου και Δ.Ε Ενιπέα)" στην πρόσκληση ΑΤ05 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: "Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθριου και των οικισμών" του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του Υπουργείου Εσωτερικών, και την αποδοχή των όρων της υπ' αριθ. Πρωτ. 14575/24-7-2020 πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο "Ανάπτυξη της υπαίθρου Αγροτική Οδοποιία" του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ