Οι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Οι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Ομόφωνες ήταν και πάλι όλες οι αποφάσεις στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την απουσία των μελών της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το μεσημέρι, όπου απουσίαζαν ο κ. Άρης Καραχάλιος, ο κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης και η κ. Ευαγγελία Χαμορούσου.

Τα θέματα που ψηφίστηκαν ομόφωνα ήταν τα εξής:
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση της αριθ. 16/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: "Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2021 (πρώτη - Λογιστική τακτοποίηση)".
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της αριθ. 17/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: "1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.".
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση αριθ. 2/2021 και 2/2021 αποφάσεων Σχολικών Επιτροπών για αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid-19 και ανάθεση προμήθειας.
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, συνοπτικού διαγωνισμού για "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2021".
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, συνοπτικού διαγωνισμού για "Προμήθεια τροφίμων" για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων έτους 2021.
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη πρακτικού επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για "Προμήθεια τροφίμων" για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων έτους 2021.
ΘΕΜΑ 7o: Ορισμός υπόλογού για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για έργα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο "Αποψίλωση χόρτων σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, άλση και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των Δημοτικών Ενοτήτων Ενιπέα, Πολυδάμαντα και Ναρθακίου Δήμου φαρσάλων και της πόλεως Φαρσάλων".
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Δημιουργία νέου κοιμητηρίου στην Κοινότητα Ζ. Πηγής".
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο "Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φαρσάλων".
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο "Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (περιφερειακός δρόμος)".
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων πόλεως Φάρσαλων και Κοινότητας Υπέρειας, που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ".
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Ανακατασκευή παιδικών χαρών 2018"
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο "Εγκατάσταση σκυροδεμάτων στις παιδικές χαρές του Δήμου Φαρσάλων".
ΘΕΜΑ 15o: Συνεργασία του Δήμου Φαρσάλων με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ