ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ... Παραπέμπονται στο Δ.Σ. τα αιτήματα των επισιτιστών

ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ... Παραπέμπονται στο Δ.Σ. τα αιτήματα των επισιτιστών

Το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης συνεδρίασε και πάλι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με 14 θέματα.

Ανάμεσα σ' αυτά προέκυψαν και τα αιτήματα όλων των επισιτιστών της επαρχίας μας, όπου πριν από ένα μήνα περίπου είχαν προβεί στην κατάθεσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φλέγον αυτό θέμα που δίνει μεγάλη ανάσα στους επισιτιστές κρίνεται απαραίτητο για την βιωσιμότητά τους.

Πιστεύουμε δε, ότι πρόκειται για δίκαια αιτήματα που δίνεται η δυνατότητα να την υπερψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, καθώς αυτό αποφασίστηκε να γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Έτσι, με την παραπομπή του εκεί προς συζήτηση, θα πρέπει να γνωρίζει το Σώμα το νομικό πλαίσιο, που και σύμφωνα με τα αιτήματα των επισιτιστών δίνεται η δυνατότητα της υπερψήφισης.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Άρης Καραχάλιος.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ
Για την αρχιτεκτονική μελέτη της κεντρικής πλατείας, ο κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης έμεινε στη θέση της παράταξής του για ήπιες παρεμβάσεις και για τους λόγους αυτούς καταψήφισε το συγκεκριμένο θέμα.

Παράλληλα, θεώρησε αδιανότητο να δει το σχεδιάγραμμα της μελέτης από κινητό τηλέφωνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τέλος, για το θέμα αυτό ο κ. Κατσιαούνης εξέφρασε την απορία του για τους λόγους που δεν χρησιμοποιήθηκε ήδη η υπάρχουσα μελέτη που έχει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και εντούτοις ο Δήμος εμένει στην απόφασή του να ξεκινήσει νέα.

Για τα αιτήματα των επισιτιστών, ο κ. Κατσιαούνης δήλωσε ότι οι εν λόγω επαγγελματίες έχουν πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον κλάδο με εξάμηνο κλείσιμο των καταστημάτων τους και εφόσον το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έκρινε ορθό να αναλυθεί περισσότερο.

Ο ίδιος ψήφισε παρών επειδή δεν είχε τα αιτήματα των επισιτιστών αλλά και πληρέστερη ανάλυση γι΄αυτά.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 142.985,20€ του Υπ. Εσ. για "Κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19".
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) για το οικον. έτος 2021.
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ. 304Β)".
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Συντήρηση πλατειών και επισκευή Κοινοτήτων (Αχίλλειο - Νεράϊδα - Σταυρός - Πολυνέρι - Σιτόχωρο)".
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρακτικών της κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, για την "Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων".
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης).
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: "Αστικές Αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ ( Ο.Τ. Γ305Ε και Ο.Τ. Γ305Ζ)"
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ για το Υποέργο "Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα", ΟΠΣ 5001884.
ΘΕΜΑ 8o: 'Εγκριση της διερεύνησης τιμών για την υλοποίηση του υποέργου 1 "Δημιουργία Κέντρου Ψηφιακής Φωτογραφίας της Τοπικής Ιστορίας των Φαρσάλων Πύργος Καραμίχου".
ΘΕΜΑ 9o: Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" -ΥΠΕΣ στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο "Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021".
ΘΕΜΑ 10o: Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" -ΥΠΕΣ στην Πρόσκληση ΑΤ07 με τίτλο "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ".
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο "Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τ.Κ Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια Νομού Φθιώτιδας".
ΘΕΜΑ 12o: Ορισμός επιτροπής αποζημίωσης βλαβών που προκλήθηκαν απο ανωτέρα βία λόγω της πλημμύρας της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 22/2021 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Διαμόρφωση ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου και βελτίωση της προσβασιμότητας από την οδό Β. Συντάγματος Ιππικού έως τον Πύργο Καραμίχου".
ΘΕΜΑ 14o: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος των επισιτιστών.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα (στο 14ο θέμα παρών ο κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης).xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ