Χριστός Ανέστη! Βεβαιότατη η Ανάσταση του Χριστού

Χριστός Ανέστη! Βεβαιότατη η Ανάσταση του Χριστού

Του Νικ. Γ. Παλάντζα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Σεισμός μέγας συγκλονίζει το έδαφος, ο λίθος ελευθερώνει τάφο, οι σφραγίδες λύονται, οι Ρωμαίοι στρατιώτες άλλοι έντρομοι εγκαταλείπουν το τάφο κι άλλοι πίπτουν αναίσθητοι, ο τάφος μένει κενός με τα οθόνια και το σουδάριο μόνο. Τι συνέβη; Ο Ιησούς Ανέστη;

Μήπως εκλάπη από τους μαθητές; Μήπως εκλάπη από τους ίδιους τους Εβραίους; Γιατί αυτοί δεν προδίδουν την κλοπή για να τον γελοιοποιήσουν; Μήπως το σώμα διελύθει όπως υποστηρίζουν οι Ιεχωβάδες; Τι τέλος πάντων συνέβη;

Απλούστατα, πραγματοποιήθηκε αυτό που είχε προφητευθεί τη από τους προφήτες αλλά και από τον ίδιο τον Ιησού, η Ανάσταση.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Τα στοιχεία εκείνα τα οποία βεβαιώνουν την Ανάσταση είναι τα εξής:
Α'. Ο κενός τάφος με τα οθόνια, όπως τα είδε ο μαθητής Σίμων Πέτρος, ο οποίος εισήλθε εις το μνημείον (Ιωαν. 20, 6 και εξής).

Β'. Η εμφάνιση του Ιησού στη Μητέρα του "...υπήντησας τη Παρθένω, δωρούμενος την ζωή..." (Αναστάσιμο απολυτίκιο).

Γ'. Η εμφάνιση του Ιησού στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Την κάλεσε ο "Ιησούς... Μαρία κι εκείνη στραφείσα λέγει αυτώ: ραβουνί δηλαδή διδάσκαλε" (Ιωαν. 20, 16).

Δ'. Η εμφάνιση του Ιησού στις Μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες επισκέφθηκαν τον τάφο με σκοπό να αλείψουν τον νεκρό με μύρα. "Και ο Ιησούς υπήντησε αυταίς λέγων Χαίρετε" (Ματ 28,9).

Ε'. Η εμφάνιση του Ιησού στους δύο μαθητές Λουκά και Κλεόπα, όταν αυτοί εβάδιζαν προς Εμμαούς. "Εγγίσας αυτούς ο Ιησούς συνεπορεύετο αυτοίς" (Λουκά 24,15).

ΣΤ'. Η εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές την πρώτη φορά όταν ήταν συγκεντρωμένοι στο υπερώον χωρίς τον Θωμά και τη δεύτερη φορά όταν μαζί τους ήταν και ο Θωμάς. "Ειρήνη υμίν" (Ιωαν. 20,19).

Ζ'. Η εμφάνιση του Ιησού στη θάλασσα της Τιβεριάδας (Ιωαν. 21, 1-2).

Η'. Η εμφάνιση του Ιησού στον Πέτρο και ύστερα πάλι στους 12 (Κοριν. 15, 3-4). Ύστερα εφανερώθει σε 500 εθνικούς, για να βεβαιωθεί η Ανάστασή του και από ασχέτους ανθρώπους.

Θ'. "Έπειτα ώφθη Ιακώβου..." τον Αδελφόθεο (Α Κορ. 15,7).

Ι'. Εμφανίστηκε στον Απόστολο Παύλο λέγοντάς του: "Σαούλ, Σαούλ τι με διώκεις, είπε δε: "τις ει Κύριε, ο δε Κύριος είπεν, εγώ ειμί Ιησούς ον συ διώκεις" (Πραξ 9 4-5).

ΙΑ'. Ο ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι ο Ιησούς εμφανίστηκε σε όλους τους μαθητάς Του στη Βηθανία απ' όπου και ανελήφθη στους Ουρανούς "και εγένετο εν τω ευλογείν αυτόν αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανόν" (Λουκά 24, 51).

"Τι έτι χρειάν έχομεν μαρτυρίων;".

Ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς ανεστήθη. Η Ανάστασή του είναι ένα και μοναδικό, το συγκλονιστικότερο γεγονός στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

"Ώσπερ εν τω Αδάμ πάντες αποθνήσκουσιν, ούτω και εν τω Χριστώ πάντες ζωοποιηθήσονται" (Α Κορ 15, 22).

Η ορθόδοξος εκκλησία προσδοκά "ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος...".

Αυτός ο κόσμος της φθοράς και του θανάτου θα ολοκληρώσει κάποτε τον υπαρκτικό του κύκλο και θα φανερωθεί "εν ετέρα μορφή" κατά τον Απόστολο Παύλο "ίνα ει ο Θεός τα πάντα εν πάσι" (Α Κορ. 15,28).

Με τον θάνατό Του τον θάνατο επάτησε.

Για το λόγο αυτό η αναστάσιμη ημέρα είναι "η κλητή και αγία, η βασιλίς και Κυρία". Αληθώς Ανέστη ο Ιησούς. xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ