Παλαιό και νέο ημερολόγιο (Μέρος Β’)

Παλαιό και νέο ημερολόγιο (Μέρος Β’)

Του Νικ. Γ. Παλάντζα

Ε'. Η στάση της Εκκλησίας
Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία για αιώνες δεν δέχοταν να χρησιμοποιήσει το Γρηγοριανό (νέο) ημερολόγιο, καθώς είχε δημιουργηθεί με απόφαση του πάπα με το επιχείρημα ότι αποτελεί νέα προσπάθεια προσηλυτισμού των ορθοδόξων χριστιανών.

Το 1895 όμως ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος από τον παπά εξέφρασε την ευχή να υπάρξει ενιαίο ημερολόγιο για όλους τους χριστιανικούς λαούς.

Η εκκλησία της Ελλάδος συνέχισε να χρησιμοποιεί το Παλαιό Ιουλιανό και συμφώνησε η πολιτεία να εισαγάγει το Γρηγοριανό (νέο) ημερολόγιο μόνο για πολιτική χρήση.

Το πρώτο πρόβλημα προέκυψε αμέσως. Την 25η Μαρτίου 1923 σύμφωνα με τον διαχωρισμό πολιτικού-θρησκευτικού ημερολογίου θα έπρεπε να διαχωριστεί η γιορτή του Ευαγγελισμού από τη γιορτή της Επανάστασης του 1821, καθώς η 10η Μαρτίου 1924 έπρεπε να θεωρηθεί 23η Μαρτίου εξαφανίζοντας 13 ημέρες.

Μετά την αλλαγή του ημερολογίου στη χώρα σημειώθηκαν επεισόδια σε διάφορες περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικότερα είναι τα περιστατικά του 1927 και άλλα το 1935 με επιθέσεις ακόμη και σε ιερείς.

Ανταπόκριση από την Αθήνα αναφέρει τα εξής:
Α1 χθεσιναί σκηναί εις τον Ναόν της Μητροπόλεως (26η Μαρτίου 1923)

"Χθες την εσπέραν άνθρωποι του λαού οίτινες δεν έχουν παραδεχθεί την αλλαγήν των ημερολογίων μεταβάντες εις την Μητρόπολιν, η οποία ως γνωστόν τιμάται επ' ονόματι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου απήτησαν από τους εκεί υπαλλήλους, όπως ειδοποιηθούν οι ιερείς να τελέσουν ολονυκτίαν χάριν της σημερινής επετείου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου κατά το παλαιόν ημερολόγιον...

Την 12ην νυχτερινήν μεγάλη δύναμις χωροφυλάκων εξεδίωξαν εξ αυτή βαναύσως τον κόσμο, προς πρόληψη νέων επεισοδίων διετάχθη όπως όλαι αι εκκλησίαι της πόλεως παραμείνουν κλεισταί".

Η Εκκλησία της Ελλάδος έκανε συμβιβαστική πρόταση, αφενός να προστεθούν οι 13 ημέρες στο Ιουλιανό (παλαιό), αφετέρου δε να μη γίνει καμία παρέμβαση στον Πασχάλιο Κύκλο.

Η προσθήκη των 13 ημερών δημιούργησε το Νέο Διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο.

Σήμερα το Νέο Διορθωμένο Ιουλιανό (παλαιό) ημερολόγιο ακολουθούν τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρειας, Αντιοχείας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

Επίσης οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Ελλάδας, Κύπρου, Αλβανίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Σλοβενίας.

Τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Ρωσίας και Σερβίας δεν έχουν αποδεχθεί την ημερολογιακή μεταρρύθμιση.

Στην Ελλάδα τα μοναστήρια στο Άγιο Όρος όπως και τα μετόχια του στην υπόλοιπη Ελλάδα διατηρούν το Ιουλιανό (παλαιό) ημερολόγιο, το οποίο διατηρούν και οι "Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί" (Γ.Ο.Χ.), γνωστοί ως παλαιοημερολογίτες.

Οι Παλαιοημερολογίτες
Ακόμα και σήμερα υπάρχει ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού που δεν αποδέχεται το νέο ημερολόγιο, το θεωρεί παπικό και ακολουθεί το λεγόμενο παλαιό.

Το Κίνημα των παλαιοημερολογιτών ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1935 από τρεις Ιεράρχες.

Ο Δημητριάδος Γερμανός, ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος και ο Ζακύνθου Χρυσόστομος αποσχίστηκαν από την κανονική Εκκλησία και ίδρυσαν την εκκλησία των Παλαιοημερολογιτών.

Υποστήριξαν ότι η Εκκλησία της Ελλάδος και τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρειας και Αντιοχείας παρέβησαν τα δόγματα και τους κανόνες. Και οι τρεις καθαιρέθηκαν από την Εκκλησία της Ελλάδος. Αργότερα μεταμελήθηκαν και αποκατεστάθηκαν.

Μετά το 1937 εμφανίστηκαν ρήγματα στο κίνημα των Γ.Ο.Χ. και ακολούθησαν πολλές αποσχίσεις. Ιεράρχες έχουν φτιάξει τις δικές τους ομάδες, που σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούνται από μικρό ποιμνίο.

Το κίνημα των Γ.Ο.Χ. (Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί) όπως αποκαλούνται, απειλείται λόγω έλλειψης Ιεραρχών και χειροτόνησης νέον.

(Ανάρτηση: Wilson-Wilson. Φεβρ. 16.2021). xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ