Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων

Για άλλη μία φορά ομόφωνα ψηφίστηκαν όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων που συνεδρίασε την Τρίτη το μεσημέρι, καθώς απουσίαζαν μέλη των αντιπολιτευτικών παρατάξεων.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 59.750,24€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για "Λειτουργικές δαπάνες Σχολείων έτους 2021 - Α΄ κατανομή".

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ποσού 38.941,50€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για "Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021".

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή ποσού 43.075,29€ του Υπ. Εσ. για "Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε σχολικές μονάδες της Χώρας".

ΘΕΜΑ 4o: Αποδοχή ποσού 2.128,802€ για "Καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2021".

ΘΕΜΑ 5o: Εξειδίκευση πίστωσης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου (Ελευθέριο Βαλάκο).

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη παράτασης του έργου "Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών".

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης-φακέλου στην Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης" στον Άξονα προτεραιότητας "Περιβάλλον" για την Δράση "Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου Φαρσάλων" και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση υποβολής πρότασης-φακέλου στην Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης" στον Άξονα προτεραιότητας "Περιβάλλον" για την Δράση "Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου Φαρσάλων" και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών.

ΘΕΜΑ 9o: 'Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών για το σύνολο των προμηθειών που περιλαμβάνονται στην πράξη: "Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Φαρσάλων": Υποέργο 1: "Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμού φόρτισης στον Δήμο Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση υποβολής πρότασης-φακέλου στην Πρόσκληση ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης" στον Άξονα προτεραιότητας "Περιβάλλον", με τίτλο: "Δράσεις ηλεκτροκίνησης".

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού του υποέργου 1 "ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ".

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού του υποέργου 2 "Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ".

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ πρόσκληση ΑΤ03 για την Πράξη "Έργα ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 14o: Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΦ και Δήμου Φαρσάλων στα πλαίσια υποβολής αίτησης χρηματοδότησης συμμετοχής πρόσκληση ΑΤ01 για την Πράξη "Αξιοποίηση ταμιευτήρων ΤΚ Ναρθακίου και ΤΚ Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση υποβολής πρότασης πρόσκληση ΑΤ01 για την Πράξη "Αξιοποίηση ταμιευτήρων ΤΚ Ναρθακίου και ΤΚ Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση παράτασης της Σύμβασης για το Πρόγραμμα "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2018".

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (Ο.Τ. Γ 304 Β)".

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Δημιουργία ανοικτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 19o: Περί έγκρισης υποβολής πρότασης της πράξης "Ωρίμανση έργων και δράσεων Δήμου Φαρσάλων" στην πρόσκληση ΑΤ09 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: "Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια" του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του Υπουργείου Εσωτερικών, και την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΑΤ09 με τίτλο: "Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος".

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ".

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου Αποκατάσταση τεχνικών έργων στην Ανατολική πλευρά της πόλης των Φαρσάλων (περιοχή Φασούλα) που επλήγη από τον ΙΑΝΟ.

ΘΕΜΑ 22o: Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΦ και Δήμου Φαρσάλων στα πλαίσια υποβολής αίτησης χρηματοδότησης-συμμετοχής στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ πρόσκληση ΑΤ03 για την Πράξη "Έργα ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Φαρσάλων".

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΠΌ ΔΕΝΔΡΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟ".

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) αριθ. 19/2021 με θέμα "Ψήφιση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (Ισολογισμός έτους, προσάρτημα, έκθεση πεπραγμένων)" και αριθ. 21/2021 με θέμα "Αποδοχή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων- (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) για τη χρήση 2019 - Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών". xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ