Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Ομόφωνες ήταν οι κάτωθι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, με την απουσία των μελών της αντιπολίτευσης.

Τα οικονομική θέματα που ψηφίστηκαν ήταν τα εξής:
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια τοπικών προϊόντων.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή δωρεάς ποσού 200,00€ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή δωρεάς (δωροεπιταγών) ποσού 300,00€ από τα super market Σκλαβενίτης.

ΘΕΜΑ 4o: Απόδοση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το 25% του ημερήσιου τέλους είσπραξης προσερχόμενων στη λαϊκή αγορά του Δήμου Φαρσάλων για διάστημα 01/1/2021 μέχρι 30/4/2021.

ΘΕΜΑ 5o: Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Απρίλιο 2021, με ανάλογη μείωση προσαυξήσεων, λόγω πανδημίας - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ COVID-19.

ΘΕΜΑ 6o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο "Μικρά τεχνικά έργα οικισμού Καστρακίου".

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης - φακέλου στην Πρόσκληση ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" με τίτλο "Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στον δήμο Φαρσάλων" στον Άξονα Προτεραιότητας "Ψηφιακή Σύγκλιση".

ΘΕΜΑ 9o: Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" και υποβολή της πρότασης με τίτλο "Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στον δήμο Φαρσάλων" στον Άξονα Προτεραιότητας "Ψηφιακή Σύγκλιση" στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ