Ποιες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Ποιες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Την Τρίτη το μεσημέρι συνεδρίασε και πάλι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ απουσίαζε από την συνεδρίαση ο κ. Άρης Καραχάλιος. Έτσι, οι κάτωθι αποφάσεις ήταν όλες ομόφωνες.

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για "Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών διακοσμητικών ειδών έτους 2021".

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση 1ου πρακτικού (δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών) της προμήθειας "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED".

ΘΕΜΑ 3o: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση (5η) πρ/γισμου οικον. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 4o: Ακύρωση - διαγραφή κλήσεων KOK λόγω λανθασμένων στοιχείων.

ΘΕΜΑ 5o: Έλεγχος υλοποίησης του πρ/γισμού και υποβολή έκθεσης Α' τριμήνου έτους 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 6o: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για εξέταση των αιτήσεων αντιρρήσεων, θεραπείας κ.λ.π. των απορριπτέων χορήγησης επιδόματος για την κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών από την θεομηνία της 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 "Ιανός".

ΘΕΜΑ 7o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της αριθ. 26/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: "Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2021 (δεύτερη)".

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση της αριθ. 30/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: "Τροποποίηση ή μη των διδάκτρων στη Μουσική Σχολή".

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΤΗ 18Η ΚΑΙ 19Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ".

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΙΠΕΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΥΔΡΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ".

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟ".

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και Παράταση προθεσμίας εργασιών "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΕΙΑΣ".

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικός "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2018".

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση 2ου ΑΠΕ "ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ ( ΟΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, Ο.Τ.Γ 118 Β )".

ΘΕΜΑ 16o: Παράταση προθεσμίας εργασιών "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ".

ΘΕΜΑ 17o: Παράταση προθεσμίας εργασιών "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ".

ΘΕΜΑ 18o: Παράταση προθεσμίας εργασιών "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΟΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ".

ΘΕΜΑ 19o: Παράταση προθεσμίας εργασιών "1ος και 2ος Παιδικός σταθμός".

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ".

ΘΕΜΑ 21o: Παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό εκτέλεσης του έργου με τίτλο: "ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (Ο.Τ. Γ 304 Β)".

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για το έργο "ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ)". xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ