Ανακοινωθέν Μητροπολίτη μας

Ανακοινωθέν Μητροπολίτη μας

Αγαπητοί μου,

Αὐτόν τόν καιρό ἀποστέλλονται στά σπίτια σας ἀπό τήν «Ἑλληνική Ἱεραποσ-τολική Ἕνωση» ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Θέλω ὑπευθύνως νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι τό βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης σέ μετάφ-ραση πού σᾶς ἔστειλαν εἶναι ἔγκυρο καί κανονικό καί μπορεῖτε νά τό χρησιμοποιεῖτε.

Ὅμως, αὐτοί πού σᾶς τό ἔστειλαν εἶναι ἄνθρωποι, οἱ ὁποίοι ἀνήκουν στόν Προτεσταντικό χῶρο, δέν εἶναι Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί ὅπως ἐμεῖς καί σᾶς προτρέπω νά εἶστε πολύ προσεκτικοί καί νά μήν ἔχετε καμιά ἐπικοινωνία μαζί τους καί εὐγενῶς νά μήν τούς δέχεσθε στά σπίτια σας.

Προσπαθοῦν νά σᾶς παραπλανήσουν κάνοντας προσηλυτισμό, γιά νά ἀλλάξουν τήν πίστη σας ἀπό τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία καί νά σᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν Ἐκκλησία μας.

Σᾶς παρακαλῶ νά εἶστε πολύ προσεκτικοί καί μέ εὐγένεια νά τούς ἀποφεύγετε.

Μετ’ εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων
ΤΙΜΟΘΕΟΣ xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ