Την Πέμπτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Την Πέμπτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Στις 26 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021 (έκτη 6η) (Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή των όρων για την λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρος του Τ.Π και Δανείων (Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής: Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων Β' τριμήνου ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής: Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 5ο: Αντικατάσταση μισθωτή (λόγω θανάτου) δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης 42,525 στρεμ. στη θέση “Αμπέλια” της Κοινότητας Χαλκιάδων (Εισηγητής: Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2021 (τρίτη 3η) (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημιουργίας γραφείου εθελοντισμού στο Δήμο Φαρσάλων (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση ή μη εκδήλωσης “ΓΙΟΡΤΗΣ ΧΑΛΒΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 2021”. xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ