Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει σήμερα στις 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, με τα κάτωθι θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1°: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2021 (έβδομη 8n).

ΘΕΜΑ 2°: Ορισμός Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Φαρσάλων xρήσης 2020-2021.

ΘΕΜΑ 3°: Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου ελέγxου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 4°: Έγκριση xορήγησης άδειας λειτουργίας υπαίθριας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής της εταιρείας "Δ. Κουκουφλής- Ε. Νταραγιάννη Ο.Ε." οδό Μ. Αντύπα και Ανωνύμου στα Φάρσαλα (Κοινότητα Φαρσάλων).

ΘΕΜΑ 5°: Λήψη απόφασης περί μετατροπής ή μη του πληθυσμού οικισμών της περιοχής ευθύνης μας.

ΘΕΜΑ 6°: Συμμετοχή του Δήμου μας στο Φορέα Σxεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) και προσαρμογή της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαxείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 7°: Αίτημα κ. Πολίτη Καλλιόπης για παραχώρηση θέσης ολιγόλεπτης στάθμευσης επί της οδού Καναδά 18.

ΘΕΜΑ 8°: Έγκριση ή μη πρόταση ψηφίσματος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ. xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ