Οι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Οι ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Ομόφωνα ψηφίστηκαν όλα τα παρακάτω θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων το μεσημέρι της Τετάρτης.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Άρης Καραχάλιος και Σταύρος Κουκουλιός.

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 103.974,87€ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων", για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής ποσού 29.420,00€ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων", για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) για το οικον. έτος 2022.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2022".

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.

ΘΕΜΑ 6o: Ορθή επανάληψη της αριθ. 33/2022 απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου "Αποκαταστάσεις οδοποιίας Δήμου Φαρσάλων". xx
Πηγή: Εφημερίδα "Νέα Φάρσαλα"
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ