Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει την Πέμπτη στις 20:30μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, για συζήηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2022 (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2022 (πέμπτη 5η) (Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφαση για καθορισμό ειδικού πρόστιμου του άρθρου 55 του ν. 4483/2017 για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (Εισηγητής: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών )

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης τοπογραφικού σχεδίου Λαϊκής Αγοράς (Εισηγητής: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης, ορισμού ορκωτών Λογιστών και καθορισμός αμοιβής, για τον έλεγχο οικονομικών Καταστάσεων της ΔΗΚΕΦΑ έτους 2021 (Εισηγητής: Αρσενοπούλου Βάια, Πρόεδρος ΔΗΚΕΦΑ).

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο του Δήμου Φαρσάλων στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης Ν. Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ» - Ο.ΚΑ.Ν.Α. (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη παράτασης μισθωμάτων δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων (Εισηγητής: Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού στο Γενικό νοσοκομείο Λάρισας (Εισηγητής: Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη πρότασης ψηφίσματος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (Εισηγητής: Δαμιανός Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ.). xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ