Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Με την απουσία της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του κ. Άρη Καραχάλιου και κ. Ευάγγελο Κατσιαούνη αλλά και του κ. Δημήτρη Γούσια, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε και ψήφισε ομόφωνα τα κάτωθι θέματα το μεσημέρι της Τρίτης.

Τα θέματα

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 120.000,00€ του Υπ. Εσωτερικών “Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού”.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της αριθ. 73/2022 απόφασης του Δ.Σ του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α Δ.Φ.) με θέμα: “Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α Δ.Φ., οικονομικού έτους 2022 (τέταρτη)”.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ' αριθ. 29/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων - (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) με θέμα: “Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων - ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, οικ. έτους 2022”.

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Συντήρηση - Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Διλόφου Δ.Ε. Ναρθακίου”.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή παραδοσιακής κρήνης στα Πλατάνια της πλατείας Καραϊσκάκη”.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή πλατειών στις Τοπικές Κοινότητες και βελτίωση των εφισταμένων (Υπέρεια - Άνω Βασιλικά - Νεράιδα - Πολυδάμειο)”.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας του έργου με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση του 4ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου “Αποκαταστάσεις οδοποιίας Δ.Ε. Πολυδάμαντα (Αμπελειά - Σιτόχωρο κ.λ.π.)”.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανακατασκευή πλατείας Σιτοχώρου”.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της με αρ. 23/2022 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση κτιρίων Κοινοτήτων Κατωχωρίου - Αγίου Γεωργίου” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της με αρ. 25/2022 μελέτης του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή στέγης ΚΔΑΠ Ρευματιάς και των εξωτερικών όψεων” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της με αρ. 26/2022 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση Δημοτικού σταδίου Φαρσάλων” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της με αρ. 27/2022 μελέτης του έργου με τίτλο “Συντηρήσεις υποδομών Ναρθακίου” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της με αρ. 28/2022 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση βρύσης δυτικά Ζωοδόχου Πηγής και κατασκευή οδού πρός κοιμητήριο” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης “9ος Αχίλλειος Άθλος”.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης “15ης Γιορτής Χαλβά στα Φάρσαλα”.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης για”Δαπάνες φιλοξενίας Αρχαιολογικής Αποστολής του Πανεπιστημίου Messina Ιταλίας στην Κοινότητα Σκοτούσας”. xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ