Οικονομική Επιτροπή: Εγκρίθηκε και ο διαγωνισμός εκμίσθωσης αγροτεμαχίων

Οικονομική Επιτροπή: Εγκρίθηκε και ο διαγωνισμός εκμίσθωσης αγροτεμαχίων

Με 19 θέματα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων το μεσημέρι της Τρίτης όπου όλα τα παρακάτω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Από την 7μελή επιτροπή απουσίαζαν οι κ.κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης και Σταύρος Κουκουλιός.

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 51.972,00€ για “Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα έως και τον Δεκέμβριο του 2022”.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 73.922,58€ του Πράσινου Ταμείου για το έργο “Αστικές αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Περιφερειακός δρόμος)”.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση οφειλόμενου ποσού μετά από την αριθμ. 20/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων( υπόθεση “Λατομεία Ν.Νικολάου Α.Ε.”).

ΘΕΜΑ 4o: Διαγραφή οφειλής απο βεβαιωτικό κατάλογο μετά απο αίτημα του Κυριαζόπουλου Βασίλειο.

ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης για την επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση διαθεσίμων του Δήμου και παροχής τραπεζικών υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Αγ. Γεωργίου Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Ναρθακίου Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Βαμβακούς Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Δασολόφου Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Ζωοδ. Πηγής Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Κάτω Βασιλικών Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Σιτοχώρου Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Σκοτούσας Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Χαλκιάδων Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 16o: Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ”, στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: “Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση ή μη 1ου και 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων ( Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) έτους 2023”.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση ή μη 1ου, 2ου και 3ου πρακτικού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού των υποέργων 3 και 4 της πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σε πρότυπο κέντρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και καινοτομίας στην Κεντρική Ελλάδα”.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση της με αριθμό 35/2022 μελέτης του έργου με τίτλο “Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων” προϋπολογισμού 116.506,02€ καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. xx
Πηγή: Εφημερίδα “Νέα Φάρσαλα”
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ