Ίδρυση παραρτήματος της ΕΟΔΥΑ στα Φάρσαλα

Ίδρυση παραρτήματος της ΕΟΔΥΑ στα Φάρσαλα

Έπειτα από πολύμηνες επαφές και συζητήσεις με θεσμικούς Φορείς και Πολίτες της περιοχής, αποφασίστηκε η Ίδρυση παραρτήματος της ΕΟΔΥΑ (Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών) στα Φάρσαλα, σύμφωνα με το αρθ. 2 του εγκεκριμένου και ισχύοντος καταστατικού.

Η ίδρυση παραρτήματος της ΕΟΔΥΑ στην Επαρχία Φαρσάλων με έδρα τα Φάρσαλα, έχει ως σκοπό την Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Εθελοντών στη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων που απειλούν ή θέτουν σε κίνδυνο την Υγεία & τη Ζωή συνανθρώπων μας, από Καταστροφικά φαινόμενα (Φυσικές ή Τεχνολογικές καταστροφές).

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, έγινε η 1η συνάντηση και αναλυτική ενημέρωση υποψηφίων Εθελοντών, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων.

Την ερχόμενη Παρασκευή 18 Νοεμβρίου και ώρα 19:30 θα γίνει η 2η και τελευταία ενημερωτική συνάντηση με υποψήφιους Εθελοντές.

Η έναρξη της Βασικής εκπαίδευσης για το νεοσύστατο Παράρτημα της ΕΟΔΥΑ Φαρσάλων, θα γίνει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Παρασκευή από 19:30 - 21:30.

Στόχοι
• Βασικός στόχος είναι η προώθηση του Οργανωμένου Εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία, επιδιώκοντας τη στελέχωση της ΕΟΔΥΑ, με Εθελοντές κατοίκους των Φαρσάλων και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Φαρσάλων.

• Η δημιουργία ενός "Πυρήνα Εθελοντών" ο οποίος θα αποτελέσει τον σημαντικότερο "κρίκο" της αλυσίδας παροχής εξειδικευμένης βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις Πολιτικής Προστασίας για την ευρύτερη περιοχή.

• Η Πιστοποιημένη εκπαίδευση των Εθελοντών στην Εκτίμηση και Διαχείριση επειγόντων υγειονομικών περιστατικών (Παροχή Α΄ Βοηθειών, ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ, αντιμετώπιση Πολυτραυματία κτλ).

• Η Πιστοποιημένη εκπαίδευση των Εθελοντών στη Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα (Σχολή Επιμόρφωσης ΠΣ).

• Η Πιστοποιημένη εκπαίδευση Εθελοντών στην Έρευνα – Διάσωση με χρήση συμβατικού ή εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού (συστήματα Τηλεπικοινωνιών, χρήση drone κτλ).

• Η Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Έρευνα – Διάσωση – Επιβίωση στο Υγρό Στοιχείο (Θαλάσσια ατυχήματα, πλημμύρες κτλ).

• Η Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Έρευνα – Διάσωση – Επιβίωση σε Ορεινά συμβάντα & ατυχήματα.

• Η εκπαίδευση στη χρήση εξειδικευμένου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και μέσων Διάσωσης (γεννήτριες, αντλίες υδάτων, ειδικά εργαλεία κοπής κτλ).

• Η ένταξη της "ΕΟΔΥΑ Δ. Φαρσάλων" στον επιχειρησιακό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας και η συμμετοχή της στο Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας του Δ. Φαρσάλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Στήριξη του παραπάνω εγχειρήματος απο τη Δημοτική Αρχή και την τοπική Κοινωνία, κρίνεται σημαντική και καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της "ΕΟΔΥΑ Δήμου Φαρσάλων".

Τα ανταποδοτικά οφέλη που θα προκύψουν για τους Πολίτες του Δήμου Φαρσάλων, είναι η παροχή Δωρεάν Ενημέρωσης – Εκπαίδευσης, η Υγειονομική υποστήριξη Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών και Ψυχαγωγικών εκδηλώσεών που υλοποιεί ο Δήμος και οι εποπτευόμενοι Οργανισμοί του, με Πιστοποιημένους - Εκπαιδευμένους Εθελοντές κ.α.. XX
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ