ΛΑΡΙΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση προέδρου ΔΕΕΠ Λάρισας με τα Χριστιανικά Σωματεία Λάρισας

Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νέα Δημοκρατία Λάρισας Ηλίας Αλ. Σουφλιάς συναντήθηκε σήμερα στα κομματικά γραφεία με εκπροσώπους Χριστιανικών Οργανώσεων του νομού μετά από αίτημά τους.