Μέχρι τις 29 Απριλίου η τακτοποίηση ρυθμίσεων οφειλών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Την 29η Απριλίου 2024 προσδιόρισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, ως καταληκτική ημερομηνία για την τακτοποίηση ρυθμίσεων οφειλών, κατά την ομιλία του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σε ρυθμίσεις, που με βάση τις κείμενες διατάξεις συνεπάγονται την απώλειά τους, λόγω εκπρόθεσμων ανεξόφλητων δόσεων, πιστώνονται:

-όσες καταβολές έχουν γίνει ή θα γίνουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

-τυχόν εκκρεμείς επιστροφές φόρου

Με βάση τις σχετικές διατάξεις, υπολογίζεται μηνιαίος τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73%, στο κεφάλαιο της καθυστερούμενης δόσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι σήμερα ή μέχρι την τελευταία δόση της ρύθμισης, εάν η προθεσμία καταβολής της έχει σήμερα παρέλθει. Επίσης, υπολογίζεται προσαύξηση στην τελευταία ή τις δύο τελευταίες δόσεις της ρύθμισης (ανάλογα με τον τύπο της, 24/48 δόσεις, 36/72 δόσεις, 100 δόσεις, 120 δόσεις κ.λπ.).

Μετά την πίστωση των καταβολών και των τυχόν εκκρεμών επιστροφών:

-Εφόσον τακτοποιείται το σύνολο των εκπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων, η ρύθμιση θεωρείται πλέον εξυπηρετούμενη και δεν θα οδηγηθεί σε απώλεια

-Εφόσον τακτοποιείται μέρος των εκπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων, επέρχεται απώλεια για το υπολειπόμενο μέρος αυτών

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η απώλεια των ρυθμίσεων θα γίνεται κεντρικά και όχι από τη ΔΟΥ του οφειλέτη.xx