Νέο γραφείο εξυπηρέτησης αγροτών σύστησε η Π.Ε Λάρισας στο Αρμένιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας- Π.Ε. Λάρισας, σε συνεργασία με τον Δήμο Κιλελέρ, σύστησε και νέο γραφείο εξυπηρέτησης αγροτών – κτηνοτρόφων στο Αρμένιο με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και την επιτάχυνση της διαδικασίας στην υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την επιχορήγηση τους.

Τα γραφείο λειτουργεί στο πρώην Δημαρχείο Αρμενίου και ώρες 8:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Να υπενθυμίσουμε ότι εκτός από τις αιτήσεις για την υποβολή πλήρη φάκελου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (σε ντοσιέ με λάστιχο) σχετικά με την επιχορήγηση της κρατικής αρωγής, οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο για τις ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο από τις πλημμύρες του μηνός Σεπτεμβρίου του 2023, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από την αγροτική εκμετάλλευση που υπέστη τις ζημιές έως και τη 12η Ιανουαρίου 2024 μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ, αιτήσεις-δηλώσεις ζημιάς δύναται να υποβάλλονται στις υπηρεσίες της Δ.Α.Ο. Π.Ε. Λάρισας έως και την 15η Μαρτίου 2024.

Η σχετική αίτηση-δήλωση ζημιάς θα χορηγείται από την Δ.Α.Ο. Π.Ε. Λάρισας, σε περίπτωση που οι πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν υποβάλλει εκπρόθεσμη χειρόγραφη αίτηση στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ για τον ίδιο λόγο, παρακαλούνται να προσκομίζουν φωτοαντίγραφο αυτής.

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δικαιούχοι είναι μόνο αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πλαισίου της κρατικής αρωγής περί υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ και ασφάλισης στον ΕΛΓΑ.
Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται από τον αγρότη που εκμεταλλεύεται το αγροτεμάχιο (ιδιοκτήτη ή μισθωτή).

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου, η επιχορήγηση καταβάλλεται με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος αγρότης θα προβεί σε αποκατάσταση των ζημιών στο έγγειο κεφάλαιο, για τη διαπίστωση της οποίας θα διενεργηθεί σχετικός επιτόπιος έλεγχος.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αποκατάστασης, το μέρος της επιχορήγησης που αφορά τις ζημιές στο έγγειο κεφάλαιο επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, εντόκως.

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρχική σελίδα: www.thessaly.gov.gr → ενημέρωση → γεωργικά θέματα → ενημέρωση).

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνο:: 2413505600xx