Πότε πληρώνεται η επόμενη δόση του Market Pass

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Χιλιάδες δικαιούχοι θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα το market pass για τις πληγείσες περιοχές.

Συγκεκριμένα:
Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η δόση του Market Pass Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023 στους δικαιούχους του Market Pass II σε πληγείσες περιοχές.

Η εμφάνιση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή στις άυλες κάρτες των δικαιούχων κυμαίνεται από μία έως τρεις εργάσιμες ημέρες.

Άυλες κάρτες

Για τους αιτούντες που υποβάλλουν αίτηση μετά την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και έως την 31η Οκτωβρίου 2023, δίνεται δυνατότητα για τη μεταβολή των στοιχείων της αίτησης ή την ακύρωση της αίτησης για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έως και την 31η Οκτωβρίου, οπότε η αίτηση οριστικοποιείται και δεν είναι δυνατή η μεταβολή της σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για τους αιτούντες που υποβάλλουν αίτηση μετά την 31η Οκτωβρίου 2023 και έως την 8η Ιανουαρίου 2024, δίνεται δυνατότητα για τη μεταβολή των στοιχείων της αίτησης ή την ακύρωση της αίτησης για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έως και την 8η Ιανουαρίου 2024, οπότε η αίτηση οριστικοποιείται και δεν είναι δυνατή η μεταβολή της σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι νέες εκδοθείσες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες παραμένουν ενεργοποιημένες έως την 29η Φεβρουαρίου 2024, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να τις απενεργοποιήσει, ενώ η ισχύς των ήδη εκδοθεισών ψηφιακών χρεωστικών καρτών, δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας, παρατείνεται αυτοδίκαια έως την 29η Φεβρουαρίου 2024.

Συνεπώς, αυτό που αλλάζει στις άυλες κάρτες του market pass είναι ότι όλες ανεξαιρέτως παίρνουν παράταση ζωής έως τις 29ης Φεβρουαρίου.XX