Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Έρχεται νέο πρόγραμμα για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και-/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το νέο πρόγραμμα θα επιδοτεί επενδύσεις στον κλάδο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων έως και 65% και αναμένεται να ξεκινήσει μετά το Πάσχα.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ξεκινά από 400 χιλ. ευρώ και φτάνει έως και τα 5 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 40% έως 65%.

Τομείς δραστηριότητας
Εταιρείες οι οποίες μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα.

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα ανήκουν σε τομείς όπως:

-Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)
-Γάλα
-Αυγά
-Μέλι
-Ζωοτροφές
-Δημητριακά
-Ελαιούχα Προϊόντα
-Οπωροκηπευτικά
-Οίνος
-Ξύδι
-Άνθη
-Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
-Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Ειδικότερα, το ποσοστό της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10% αν υπάρχουν επενδυτικές δαπάνες που στοχεύουν ενδεικτικά σε:

-μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
-μείωση της κατανάλωσης ύδατος,
-εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου
-μείωση της χρήσης αποβλήτων

Επιλέξιμες δαπάνες
Προμήθεια για:

-φορτηγά – σιλό μεταφοράς,
-ισοθερμικά βυτία για μεταφορά γάλακτος,
-βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς,
-αυτοκίνητα ψυγεία,
-ανυψωτικά, κλπ.

Επίσης, επιδοτείται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση:

-μηχανολογικού εξοπλισμού μεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης
-εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
-εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων (υπό προϋποθέσεις)
-εξοπλισμού γραφείων (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυροπροστασίας κ.α).xx