Φορολογικές δηλώσεις 2024: Σε πόσες δόσεις η καταβολή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Ένα πρόσθετο «δώρο» που έχει να κάνει με τη χρονική διάρκεια της ισχύς της έκπτωσης 3% που θα συνοδεύει την εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523.

Σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη, «όταν ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενωνμε αυτόν οφειλών, έκπτωση 3%».

Αυτό σημαίνει πως η έκπτωση 3% θα ισχύσει και σε περίπτωση παράτασης των φορολογικών δηλώσεων (μετά την 31η Ιουλίου), καθώς η πρώτη δόση θα μεταφερθεί μαζί με την δεύτερη στο τέλος του Αυγούστου 2024. Με απλά λόγια, και όσοι πληρώσουν εφάπαξ το φόρο στο τέλος του Αυγούστου 2024 θα λάβουν την έκπτωση του 3%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με χρεωστικό εκκαθαριστικό που θα πρέπει να πληρώσει φόρο 1.000 ευρώ. Εφόσον δεν πληρώσει το φόρο αυτό έως τις 31 Ιουλίου, αλλά τον καταβάλει εφάπαξ στις 30 Αυγούστου, κάνοντας χρήση πιθανής παράτασης, θα καταβάλει τελικά στην εφορία 970 ευρώ φόρο, διότι θα ευνοηθεί από την έκπτωση του 3% που θα εξακολουθήσει να ισχύει.

Σε 8 δόσεις η πληρωμή του φόρου εισοδήματος
Σύμφωνα με την ίδια τροπολογία, η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2023, πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών. Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δεύτερης δόσης.

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2023, που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, και οι υπόλοιπες επτά μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.

Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης.xx