Επέκταση του ΧΥΤΥ Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Ξεκινά το επόμενο διάστημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Π.Ε. Λάρισας ως ΧΥΤΥ, για την ταφή των υπολειμμάτων επεξεργασίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Π.Ε. Λάρισας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 1.500.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Κύριος και φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦΟΔΣΑ Λάρισας).

Το έργο
Αφορά στην κατασκευή της Επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της Π.Ε. Λάρισας με την κατασκευή του πρώτου κυττάρου της κυψέλης 5, χωρητικότητας περίπου 526.300 m3 και την κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων υποδομής.

Στον ΧΥΤΥ οδηγείται το υπόλειμμα από την επεξεργασία των υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ των Δήμων της Π.Ε Λάρισας που θα λαμβάνει χώρα στην ΜΕΑ της Λάρισας.

Η επέκταση του ΧΥΤΥ, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων που έχει ήδη δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οδηγεί σε ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (επεξεργασίας και τελικής διάθεσης) στην Π.Ε. Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.xx